Ana Milošević -Krilata bića Mileninih vizija

 

 

 

 

Iz kataloga 16. Bijenala “U svetlosti Milene”, galerija Milene Pavlović Barilli , Novembar 2017

Krilata bića Mileninih vizija,tekst Ana Milošević (selektorka bijenala)

(…) Nije ni malo iznenađujuće da se u složenom, eruditskom i filozofski orijentisanom umetničkom opusu Natalije Simeonović mogu naći mnoge tačke preklapanja sa simboličkim konceptima koji su zaokupljali i Milenu Pavlović Barilli. Preispitivanjem sveta, pamćenja i znanja, društevne stvarnosti, sopstva – kod Natalije je zasnovano na konstantnoj naizmeničnoj dekonstrukciji/sintezi dinamički shvaćenih parova suprotnosti – značenjskih i likovnih. Dijalog dve umetnice intenzivan je i slojevit, ponekad vidljiv samo oku posvećenog u tajne nekog drevnog, za nas danas zaboravljenog znanja. (…)

From catalogue of 16. Bienalle “In The Light Of Milena”, galery Milene Pavlović Barilli, Novembar 2017

The winged beings of Milena`s visions, text Ana Milošević (biennale selector)

(…)It is not at all suprising that in the complex, erudite and philosophically oriented artistic opus of Natalija Simeonovic we can find many common points with the symbolic concepts which preoccupied Milena Pavlovic Barilli. The questioning of the world, the memory and the knowledge, the social reality, the self – in Natalija it is based on the constant reciprocal deconstruction/synthesis of the dynamically understood pairs of opposites – semantic and visual. The dialogue of the two artists is intense and layered: sometimes visible only to the eye initiated into the secrets of an ancient for us forgotten knowledge. (…)

 

Advertisement