„Drugo dva” – nova postavka Natalije Simeonović

 

Alhemija i potraga za celovitošću; simbol androgina u malim remek-delima Natalije Simeonović

http://blacksheep.rs/drugo-dva-nova-postavka-natalije-simeonovic

Natalija Simeonović je umetnica koja je u svom dosadašnjem radu obogatila novu srpsku umetničku riznicu sa 11 samostalnih izložbi, dok je mnogobrojnim izlaganjima na grupnim postavkama dokazala da za njen umetnički opus ne postoje granice i nedostatak nadahnuća.

Natalija je diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti, gde je i magistrilala 2002. godine. Trenutno je na doktorskim studijama na Fakultetu za umetnost i dizajn u Beogradu. Takođe, iz izvora poznatih „CO” – redakciji blacksheep.rs, možemo je pohvaliti istakavši da je jedan od najboljih i najpopularnijih predavača na Visokoj školi strukovnih studija „Beogradska politehnika”.

 

Izložba pod nazivom „Drugo dva” održana je u Galeriji SULUJ u period od 30. septembra do 12. oktobra ove godine. Redakcija blacksheep.rs zamolila je Nataliju Simeonović da nam predoči nešto više o samoj postavci:

 

„Ovo je druga izložba gde koristim alhemijski simbolizam za svoj rad, ali, za razliku od prethodne izložbe, gde sam se bavila dekonstrukcijom slike idealne harmonije, sada sam potencirala potragu za celovitošću predstavljenom kroz simbol androgina (sjedinjenja muškog i ženskog principa). Izložba je koncipirana kao ilustracija četiri stupnja alhemijskih operacija ili kao predstava četiri različita psihološka procesa kojima se dostiže stanje celovitosti.  Postavka je i pratila ovaj koncept, pa su slike postavljene tako da je posmatrač vođen ’kružno’, od  prve tamne faze prvobitnog razdvajanja do poslednje crvene, koja simboliše mir i harmoniju.”

 

Natalija_blacksheep.rs

Novovekovni amblem br. 33 označava početni stupanj u alhemijskom procesu preobražaja prvobitne materije (hemofrodita) u njen najviši oblik –simbolično predstavljem kao androgin.

 

 

„Kao i na prethodnoj izložbi – „O-dvojenosti”, Natalija Simeonović nastavlja  likovno tumačenje istorije alhemijskog simbolizma. Svojstveno alhemijskom postupku, izložba „Drugo dva” nalazi svoj tematski okvir u sintezi dve akademske oblasti: nauke i umetnosti. S obzirom da su danas nauka i umetnost razdvojene kategorije, činjenica da alhemija nije priznata kao naučna disciplina ne sprečava umetnike da reflektuju ovo mistično poglavlje naučne prošlosti. I kao što nauka, posle alhemije, napušta svoju magijsku supstancu, tako umetnost u alhemiji pronalazi svoj naučni legitimitet i psihoanalitičku funkciju. Arhetipskom putanjom ženskog stvaralačkog principa, ove slike feminizacije žele da preusmere pogled posmatrača od gledaoca ka čitaocu, od učenika ka majstoru, od Marsa ka Veneri, od muškarca ka ženi, i tako ukrug.” – deo teksta predgovora iz kataloga koji je sastavio Marko Kostić.

 

Natalija2_blacksheep.rs

 

 

Podeli sa nama svoj lični utisak povodom izložbe – da li si ti kao umetnica zadovoljna posećenošću i komentarima izložbe? Možda je neka anegdota krasila ovogodišnju postavku?

 

„Vrlo sam zadovoljna posećenošću i reakcijama, kako na samom otvaranju  tako i tokom trajanja izložbe. Naročito su mi bili bitni komentari ljudi koji nisu „iz struke”, puštala sam ih da mi govore o onom što vide bez neke prethodne pripreme sa moje strane i bila sam iznenađena podudarnošću reakcija sa simbolikom slika.

Događaj koji bih izdvojila je razgovor koji se razvio  jedne večeri sa  desetak posetilaca posle vođenja kroz izložbu. Više njih je potpuno otvoreno komentarisalo ideju i koncept izložbe, kao i pojedine slike, da bi kasnije počeli i da vrše neku vrstu samoanalize odabravši baš jednu ili dve slike u nekoj od  faza. Na kraju sam ih zamolila da stanemo svi  uz  sliku koju najviše povezujemo sa sobom i tako raspoređeni  smo ostali neko vreme  posmatrajući jedni druge.”

 

Natalija_3_blacksheep.rs

 

Spisak dosadašnjih izložbi i kolekcija, engl.

Solo exhibitions:

2013 Another two, Gallery SULUJ, Belgrade

2011 A(part)ness, Sailes gallery „Beograd“, Belgrade

2007 The Sahara Way, Museum of African Art, Afro Festival, Exhibition of documentary photographs

2007 Acacus- Ten Years Later, El Said Gallery, Tripoli, Libya

2006 Painting exhibition, Gallery of Contemporary art, Peoples Museum, Kragujevac

2004 Painting exhibition, Art Salon of Cultural Center, Cacak

2003 Down the current,  Gallery of Cultural Center, Kovin

2002 Down the current, Gallery of Faculty of Fine Arts, Belgrade

1999 Exhibition of drawings, Gallery of Students Cultural Center, Kragujevac

1998 Painting exhibition, Gallery “Old City“, Kotor

1997 Voyages, Gallery “Art House“, Tripoli, Libya

Collections:

Ministry of Culture, Republic of Serbia

Egyptian Embassy in Belgrade

Private collections at home and abroad (Sweden, Norway, Germany, Croatia, Japan, USA, Italy, Egypt, Libya)

 

Fotografije: Milan Đakov

Autor: Lazar Lukić

Fotografije slika ove postavke visoke rezolucije možete pogledati na sledećem blogu.

Advertisement