An Other Circle – Marko Kostić

 

          Marko-smanjena

DRUGI KRUG / AN OTHER CIRCLE – Marko Kostić

(predgovor iz kataloga izložbe Drugo dva – Galerija SULUJ, Beograd 2013)

 

Text in- English

Kao i na svojoj prethodnoj izložbi O-dvojenosti, Natalija Simeonović nastavlja  likovno tumačenje istorije alhemijskog simbolizma. Svojstveno alhemijskom postupku, izložba Drugo dva nalazi svoj tematski okvir u sintezi dve akademske oblasti: nauke i umetnosti.

Alhemijski eksperimenti obeležili su period kasnog srednjeg veka u hrišćanskoj Evropi, kada pojmovi kao što su racionalno i spiritualno, jezičko i numeričko, magijsko i tehničko, kreativno i istraživačko, nisu bili tretirani kao odvojeni sistemi ljudske kulture. Alhemijske operacije, kao kombinatorne i sintetičke, nalikuju onome što danas nazivamo multimedijalnom strukturom dela. Zato Natalija Simeonović, stepenovanjem četiri faze alhemijskog ciklusa, koristi vizuelnu tehniku ne samo u službi estetike, već u svrhu pripovedačke naracije i matematičke računice. Putem gradacije, od crnog do crvenog, od slike do teksta, od jednine do množine, od smeše do rastvora, od anime do animusa, slikarka sastavlja ovu izložbu kao ilustrativnu knjigu ukoričenu galerijskim prostorom.

S obzirom da su danas nauka i umetnost razdvojene kategorije, činjenica da alhemija nije priznata kao naučna disciplina (ni od strane nauka koje su iz nje proizašle), ne sprečava umetnike da reflektuju ovo mistično poglavlje naučne prošlosti. I kao što nauka, posle alhemije, napušta svoju magijsku supstancu, tako umetnost u alhemiji pronalazi svoj naučni legitimitet i psihoanalitičku funkciju. Zato ova izložba, sa jedne strane, materijalizuje likovnu inspiraciju same autorke, ali sa druge, autorizuje njenu inspirisanost samom prirodom likovne materije.

Likovna materija i tehnika u ovom slučaju nisu sredstvo prenesenog izražavanja, već cilj transcedentnog rituala, prizivajući duh vremena kada elementi kreativnog čina nisu delovali samo svojim značenjem, već fizičkim i hemijskim svojstvima, korišćenim u procesu koji ne simboliše ovaploćenje nebeskog stanja u ljudsko telo (iz Oca u Sina) već preusmerenje ljudskog tela u nebesko stanje (Vaznesenje Bogorodice). Arhetipskom putanjom ženskog stvaralačkog principa, ove slike feminizacije žele da preobraze pogled posmatrača od gledaoca ka čitaocu, od učenika ka majstoru, od Marsa ka Veneri, od muškarca ka ženi, i tako u Krug.

Više na: http://www.markokostic.com/2014/06/my-generation.html

IMG_7450

Advertisement